Konstnärer

De konstnärer som Galleri 25 har samarbete med finns främst inom den non-figurativa konstinriktningen. Under 1980- och 90-talen fick Björn Inganäs upp ögonen för ett antal konstnärer som ägnade sitt liv åt denna typ av skapande.

Så gott som hela fastigheten på Fredsgatan 25 i Värnamo är utsmyckad med nonfigurativ konst vilket utgör en stor del av Björn Inganäs privata konstsamling.

Ambitionen är att fortsätta arrangera utställningar hos Galleri 25 med samma inriktning men också öppna upp för andra uttryckssätt inom bildkonst, skulptur och fotografi.