Utställningar

Galleri 25 finns på Fredsgatan 25 i Värnamo och drivs av Björn Inganäs och Hans Thoursie. Björn har bedrivit utställningsverksamhet under lång tid och fått förmånen att lära känna många goda konstnärer.

Genom åren har konsten som ställts ut mest varit non-figurativ konst och fortfarande är det basen i vad galleriet kommer att visa. Men planen är att hitta samarbete med fler konstnärer som har andra uttrycksätt.

Björn Inganäs