Kerstin Hedman – Ilkka Pärni

Kerstin Hedman

Min väg till konstruktiv konst

Björn Inganäs reflektioner:

Att finna vägen till konst och en konstinriktning som talar till ens eget inre kan ta lång tid. Under 1980- och 90-talen fick jag förmånen att tillbringa mycket tid på Stockholms konstgallerier och då främst Moderna Muséet. Den här tiden präglade mitt konstintresse väldigt mycket och gav mig lust att ständigt se mer. 

När jag upptäckte Konstruktiv Tendens, som var ett galleri på Östermalm, kände jag att jag hittat rätt. Galleriet drevs av Monica Urwitz som öppnade upp för många trevliga diskussioner och samtal om konst. Via Monica fick jag möjlighet att träffa en mängd konstnärer inom den konstruktivistiska skolan som arbetade med non-figurativa motiv. Tiden hos Konstruktiv Tendens gjorde ett stort intryck på mig vilket senare ledde till en lång rad av minnesrika konstupplevelser.

Många år senare blev jag tillfrågad om att arrangera några utställningar på Åminne Bruk strax utanför Värnamo. Järnbruket hade varit nerlagt sedan lång tid, men den gamla byggnaden fanns fortfarande kvar med sin sotiga och råa känsla. Detta visade sig vara en mycket spännande byggnad för konstutställningar.  

Min väg till Kerstin Hedman och Ilkka Pärni 

Vid valet av konstnärer fick jag många goda råd av Monika Urwitz. Ett av de första namnförslagen var Kerstin Hedman som jag hade förmånen att ställa ut på Bruket. Hennes konst kom verkligen till sin rätt i de gamla industrilokalerna. Gunnar Okner och Lars-Olof Loeld var några av de övriga konstnärer som fanns med på dessa utställningar.

Vi har tidigare visat Kerstins konst i vårt galleri och hon finns med i den permanenta konstsamlingen som smyckar fastigheten på Fredsgatan 25.

”Kerstins konst ligger närmre det amerikanska efterkrigsmåleriet än traditionell konstruktivism. Ändå blir inte målningarna till stumma objekt som hos många minimalister. Hedmans monokroma färgfält har getts strukturer som låter betraktaren dröja kvar.”

Håkan Nilsson
Konstkritiker, SvD

Kerstins säger om sig själv:

”Rutmönster, lugna och upprivna ytor återkommer ständigt i mitt måleri. Målningar med lager på lager av färg där färgskikten speglar någonting bortom. Jag är född på Sollerön i Dalarna. Sollerön är en ö i sjön Siljan. Den vida vyn över vattenytan liksom vintrarnas isar lärde mig tidigt att uppfatta och uppskatta styrkan och skönheten i det avskalade.”

Ilkka Pärni och jag träffades sommaren då vi hade en utställning med Kerstin i Åminne. När jag fick se hans konst, målningar, stavar och skulpturer var det inte svårt att bjuda in honom till nästa utställning på Bruket. Även Ilkkas konstverk fick en spännande inramning i den gamla gjuteribyggnaden.

”Ilkka Pärni är en nutida traditionsbärare av de gamla konstruktiva bildpionärernas arv men lika fullt utrustad  med sin tids  vilja till personligt uttryck och därmed frigörelse från traditionen. Pärnis verk är öppna och bygger uppenbart på en ren visuell bildglädje, som gör tal om stil och ingenjörskonst  till överflödiga konstruktioner. Pärni drivs framåt av traditionens puffar mot ryggen,  framåt inte bakåt.”

Anders Engman
Konstnär/konstkritiker

Ilkka säger om sig själv:

”Konsekvent har jag de senaste fyrtio åren arbetat med non-figurativ konst. Måleriet är det viktigaste men andra sätt att uttrycka mig på är genom grafik och skulptur. Jag är född i Imatra i Finland 1959 och bosatt i Sverige sedan 1970. Jag debuterade på Strängnäs museum 1981.”

Vi är stolta över att kunna presentera Kerstin Hedmans och Ilkka Pärnis första gemensamma utställning hos Galleri 25.

I oktober 2022

Björn Inganäs

Utställningen på 9 minuter

Video