Mats Å Eriksson berättar:

”Allt handlar om rum och rytm eller ibland något annat.

Min arbetsmetod är på vissa sätt gammeldags. Jag sitter oftast i en fåtölj med något gott att smutta på och något att plita ner idéer på. Det brukar växa fram ett och annat, det mesta obrukbart, men ibland kläcker jag någon idé som är värd att jobba vidare med.

Slutet är okänt

Av mina bilder kan man tro att det går en spikrak väg från idé till färdigt verk. Lyckligtvis råder motsatt förhållande,. Jag vet var jag ska börja men slutet är för det mesta okänt. För att ta ett exempel den svartvita bilden härintill. Jag var först ute efter att undersöka vid vilket förhållande en linje upphörde att vara en linje och förvandlades till en yta. När jag skissade upp en liten bild med sneda breda och smala linjer upptäckte jag att ytan med smala linjer såg ut att luta trots att det är en lodrät vertikal rektangel. Naturligtvis behövde det testas i större format.

Bilden här ovan är ur en längre serie med bilder där jag utgick från en gemensam grundkomposition och testade en mängd varianter. Resultatet efter att ha testat väldigt mycket blev en målning med ett falsk perspektiv.

Om man skulle försöka beskriva min arbetsmetod är det ungefär som att starta en resa med bil. Jag planerar att köra bil från Umeå till Stockholm, mycket intressant händer under vägen och resan ändar i Oslo, Helsingfors, Värnamo eller någon annanstans.

Man skulle kunna tro att jag färgmässigt är lika sparsmakad som en samtidsarkitekt, men jag gillar färg. Det är bara så att de mest färgrika verken ofta bryter sig ur och dominerar för mycket och därför inte ställs ut.

Intressantare än väggen

Mitt skapande mynnar alltid ut i en ren visuell upplevelse. Här finns inga politiska pamfletter eller dolda budskap. För mig räcker det med det minimala. Ad Reinhardt lär någon gång ha yttrat att en målning bör vara intressantare än väggen den hänger på. Jag förlitar mig på att det är så. Ibland kan miljön överträffa konsten. Mitt första besök på biennalen i Venedig gav mig mycket litet av konstnärlig upplevelse. Den gamla staden med sina kanaler fyllde hela kvoten av visuell upptagningsförmåga. Vid senare besök på Venedigbiennalen har jag inte haft några problem med att se konsten. Det var bara det första överväldigande intrycket av staden som slog ut allt annat.

Att inte låta omgivningen störa

Genom åren har jag sett oerhört många konstutställningar. Dels i mina roller som konststuderande, inköpare och pedagog, men också av eget intresse. Jag föredrar idag att se utställningar utan bakgrundsinformation. Först när jag sett utställningen tar jag mig en titt på titellista och namn på konstnären/konstnärerna. Allt för att inte störas av något utanför själva verken.”

Vi är glada att få visa Mats bilder hos Galleri 25 och bjuder in dig som besökare till en visuell upplevelse som vi hoppas kommer berika ditt konstintresse.

Galleri 25

Oktober 2023