Fylgior

Under lång tid har Peder Hildor forskat i sin egen släkt och hittat förfäder som utmärkt sig på ett särskilt sätt. Forskandet har tagit honom både långt bak i tiden och ut i Europa. Då och då har vissa personer visat sig tydligare än andra. Ofta har det varit kvinnor....